1.5.2 Keynotes

In een tekstbestand zijn coderingen met bijbehorende omschrijvingen verwerkt. Deze codering is verwerkt in de System- en Component Families en daarom kunnen er door het commando Keynote snel omschrijvingen bij …

1.5.1 Tags

Tags zijn labels die parameters van elementen uitlezen. Ieder soort element heeft zijn eigen type Tag. Bijvoorbeeld voor het aanschrijven van wapeningsstaven en aanschrijven van stalen balken is er een …