4.2.1 Lijndiktes (Line Weights)

In het tabblad ManageSettingsAdditional Settings zit het commando Line Weights.

Het is in de 3B template zo ingesteld dat pennummers (lijndiktes) 3 t/m 11 overeenkomen met de eerste negen kleuren in AutoCAD. Dus pennummer 3 = rood 0,18, pennumer 4 = geel 0,25 enz. In AutoCAD is de kleur 1 rood met een dikte van 0.18 mm, ook in de template. In bovenstaande dialoogbox kan worden ingesteld hoe dik de lijnen afgedrukt worden op de diverse schalen. Voor elke schaal kunnen andere instellingen worden ingesteld.

Houd rekening met het feit dat pennummer 1 altijd gebruikt wordt voor de arceringen en dat voor de arceringen ook geen andere instelling kan worden ingesteld. Dus pen 1 moet een dikte krijgen met een lage waarde.

In bovenstaande afbeelding zijn de Model Line Weights zichtbaar met instellingen, maar er zijn ook tabbladen voor perspectief en annotaties. Daardoor kunnen voor verschillende type zichten andere lijndiktes worden ingesteld.