4.1.4 3D zichten

In de Architecture template is er één 3D zicht aanwezig voor de Structure template is er een analytisch 3D zicht toegevoegd.
In de MEP omgeving is er voor iedere discipline (Architectural, Electrical, Mechanical en Plumbing) één 3D zicht.