4.2.2 Lijnpatronen (Line Patterns)


In het tabblad ManageSettingsAdditional Settings zit het commando Line Pattern.

Hier kunnen lijnpatronen aangemaakt worden die toegepast worden bij de lijnstijlen of objectstijlen.
In de template zijn een aantal patronen aangemaakt. De namen zijn zonder hoofdletters en daardoor makkelijk te herkennen.