4.1.2 Doorsneden (Sections)

Er zitten in de template een aantal type doorsneden. Ook bij dit onderdeel is een tijdelijk type gemaakt. Dit is om dezelfde reden als bij de aanzichten, zodat de tijdelijke doorsneden apart komen te staan van de permanente doorsneden. Zo is de kans kleiner om de verkeerde doorsnede te verwijderen.

Een zijde van de doorsnede krijgt de instelling die in de Object Styles is ingesteld. Dit type doorsnede heeft als kop dezelfde als bij de staart, maar toch geeft Revit automatisch de blauwe kleur en niet de kleur die bij tijdelijk is ingesteld. Ook de lijn zelf kan niet van kleur veranderd worden.