4.1.1 Aanzichten (Elevation)

In de template zijn annotaties voor de aanzichten geplaatst, daarom is er al een voor-, achter- en zijaanzicht aanwezig. Het model is in deze zichten alleen zichtbaar als gemodelleerd wordt tussen deze annotaties. De annotaties moeten eventueel naar wens verplaatst worden. In de template zijn voor de aanzichten verschillende type annotaties verwerkt, namelijk een standaard variant en een tijdelijke variant.

Dit is gedaan om in één handeling een duidelijk beeld te krijgen welke aanzichten (Elevations) definitief moeten blijven en welke tijdelijk aangemaakt zijn om even een onderdeel te bekijken. De tijdelijke aanzichten hebben een andere kleur en in de Project Browser verschijnt het aanzicht ook in een ander gedeelte. Zo wordt de kans op fouten bij het verwijderen van de tijdelijke aanzichten nihil. Tevens worden deze tijdelijke zichten makkelijk geselecteerd met Select All Instances en in dit aanzicht, op element niveau, verborgen worden.