4.2.4 Arceringen (Fill Paterns)


In het tabblad ManageSettingsAdditional Settings zit het commando Fill Paterns. Hier kunnen arceringen aangemaakt worden die gebruikt worden bij de objectstijlen.

In de template zijn een aantal arceringen aangemaakt. De namen zijn zonder hoofdletters en daardoor makkelijk te herkennen. Er zijn twee soorten arceringen, namelijk Drafting en Model. De Drafting arceringen zijn verschaalbaar en de Model blijven zoals ze zijn ingesteld.
Het is mogelijk zelf arceringen te maken of arceringen zijn vanuit AutoCAD te importeren. De arceringen zijn opgenomen in één bestand en dit bestand heet 00_3B_arcering.pat. In de bibliotheek is deze terug te inden in de map 00_algemeen.