3B Family tools

Op dit moment is het paneel zo ingedeeld dat gelijk te zien is waar welke commando’s zitten en waarvoor deze te gebruiken zijn.
In het pulldown 3B Family zitten de commando’s die voor Families zijn bedoeld. Wordt er aan het project zelf gewerkt, zijn hiervoor de commando’s terug te vinden in het pulldown 3B Project. Commando’s die niet toe te passen zijn, worden lichtgrijs weergegeven en zijn niet te activeren. Zo kunnen vanuit een family geen commando’s gebruikt worden uit het 3B Project menu. Commando’s waar een * (sterretje) achter de naam staat, zijn commando’s die zichzelf NIET automatisch updaten. Dit zijn ahw momentopnames. Dus wanneer bijv. controle gespiegeld uitgevoerd wordt, wordt die check op dat moment gedaan. Worden er daarna kozijnen gespiegeld zal het commando opnieuw uitgevoerd moeten worden.

3B Shared parameters

3B Family Subcategorieën

3B Opschonen