3B Family subcategorieen

OMSCHRIJVING

Met 3B subcategorieën kan, aan de hand van een selectie, een aantal subcategorieën aan de Family toegevoegd worden.

 

WERKWIJZE

  1. Controleer eerst of de Family op de juiste categorie is ingesteld.
  2. Het commando kan gestart worden.
  3. De dialoogbox zoals hierboven staat wordt zichtbaar (e.e.a. kan er anders uitzien).
  4. In het rechter gedeelte is een overzicht te zien van alle aanwezige subcategorieën.
  5. In het linker gedeelte is een overzicht van de nog toe te voegensubcategorieën te zien.
  6. Bij onderdeel Filter op kunnen steekwoorden ingevuld worden.
  7. Selecteer in het linker gedeelte een subcategorie en kies voor Toevoegen. Er kan met Ctrl en Shift meerdere subcategorieën gekozen worden.
  8. Heeft u met de 3B Parameter manager een eigen subcategoriën bestand gemaakt, dan kunt u deze middels de ‘Selecteer bestand’ knop importeren en gebruiken. Zo is het dus mogelijk om eigen cq bedrijfscategoriën toe te voegen aan de geopende family.

De dialoogbox wordt pas afgesloten als er gekozen wordt voor OK of voor Annuleren.