3B Elementnummering

OMSCHRIJVING

Met deze tool kunnen elementen hernummerd worden door deze te selecteren.

 

WERKWIJZE

  1. Het commando starten.
  2. Kies de category die u wilt nummeren, bijv. Doors, WIndows, Data Devices enz. (1).
  3. Geef de (Text) parameter op waarin dit nummer bewaard moet worden (2).
  4. Kies bijv. Door, stel als nummer 1 in en wijs in een view een door aan. De ingestelde parameter zal dan de waarde 1 krijgen. De volgende deur die geselecteerd wordt krijgt nummer 2 enz.
  5. Bij (4) kan het gewenste gedrag opgegeven worden.