3B Elementenstaat

OMSCHRIJVING

Met deze tool kunnen elementen op een legend geplaatst worden. De werking is hetzelfde als voor de kozijnstaat, alleen dan voor iedere gewenste category.

 

WERKWIJZE

  1. Start het commando. Het eerste dialoog toont de aanwezige categoriën in dit project. Maak hier een keuze uit.
  2. Kies vervolgens op welke legend de elementenstaat gemaakt moet worden.
  3. Vul het volgende scherm in. Hier zijn oa eigen parameters op te geven welke eveneens vermeld moeten worden op de elementenstaat.

Let op! Niet iedere category heeft bijv. de mogelijkheid om een vooraanzicht te tonen (zoals plumbing fixtures, die alleen bovenaanzicht hebben)