3B Elementenselectie

OMSCHRIJVING

Met deze tool kunt u op een eenvoudige en snelle wijze selectiesets samenstellen, bewaren en weer inladen.

 

WERKWIJZE

  1. Start het commando.
  2. Selecteer aan de linkerzijde een of meerdere categorien (1).
  3. Pas evt. een filter toe door een zoekkreet in te geven (2).
  4. Door een naam op te geven kan er ook gezocht worden op de parameter “Family and Type” (3).
  5. Er kan ook gefiltert worden op zelf op te geven parameters (4). Deze lijst wordt automatisch bijgehouden, zodat u niet steeds opnieuw dezelfde parameter hoeft in te geven.
  6. Met name de 3B logfile schrijft ook elementID’s weg. In dit gedeelte kunt u een selectie maken op basis van een tekstbestand (txt) met daarin elementid’s. (5).
  7. Met ‘Uitbreiden huidge selectie’ kan de selectie aan een reeds gemaakte selectie toegevoegd worden.
  8. De selectie kan gemaakt worden op zowel view als project niveau. Wil men de gemaakte selectie bewaren of een reeds gemaakte selectie laden, kan dit met de ‘Laad selectie’ en ‘bewaard selectie’ knoppen (7).
  9. Kies ‘OK’ om de selectie te bevestigen en in de actieve view te tonen.