3B Elementen onderdelenstaat

OMSCHRIJVING

Met deze tool is het mogelijk op per element of elementen selectie, uit te trekken welke elementen hierin aanwezig zijn. Te denken valt aan instortvoorzieningen in een prefab betonnen wand.

 

WERKWIJZE

 1. Het commando starten
 2. Intro scherm: Geeft informatie over de tool terwijl de tekening wordt geanalyseerd. Dit kan enige tijd duren bij grote bestanden.
 3. Categorie en element selectie:
  In de rechterkolom een lijst van alle elementen in de tekening uit de categorieën die in de linker kolom zijn aangevinkt.
  Gebruik de ‘>>’ knop om de rechter lijst te verversen.
  De knoppen onder de linker lijst selecteren alle categorieën, geen categorieën en keren de selectie om respectievelijk.
  De knop onder de rechter lijst kunnen worden gebruikt om de alle element of de geselecteerde elementen te wissen. En om de selectie te bewaren of een vorige selectie opnieuw te laden.
  Let op: De beta versie van de tool ondersteunt alleen nog Walls en Rooms.
 4. Geneste categorie selectie:
  In de lijst wordt een overzicht getoond van alle categorieën die geselecteerde elementen zijn aangetroffen.
  Er zijn drie mogelijke relaties:
  Elementen kunnen een logische relatie hebben binnen Revit. Bijvoorbeeld kozijnen binnen een muur, of wanden die een ruimte omsluiten.
  Elementen kunnen in een family definitie zijn opgenomen. Dit wordt nog niet ondersteund (Rooms en Walls hebben geen family instances in hun definitie)
  Elementen kunnen binnen een ander element gevonden worden. Bijvoorbeeld Curtain Walls binnen een wand, of meubilair binnen een ruimte.
  Verandering van de drie checkboxes heeft onmiddellijk effect op de lijst.
 5. Parameter lijst:
  Toont een lijst van alle elementen die genest zijn binnen een element uit de selectie op de 2e pagina, en die tot een categorie behoren die in de 3e pagina is aangevinkt.
  Ieder element heeft een lijst van parameters die wordt opgezocht en in de lijst getoond.De knoppen onder de lijst worden gebruikt om:
  De hele lijst in of uit te vouwen (zie ook de volgende pagina)
  Alle of geen elementen te selecteren, of de selectie om te keren (wordt in de beta nog niets meer gedaan).
  Er kan worden gekozen om parameters van het omvattende element uit te lezen, of van elementen in deze lijst.
  De lijst van parameters kan worden aangepast.
  Er kan een eerder opgeslagen keuze van parameters worden ingelezen.
  De huidige selectie van parameters kan in een bestand worden bewaard.
 6. Geordende parameter lijsten:
  Kolommen boven de lijst kunnen in het grijze vlak worden gesleept. Dit sorteert de lijst op de inhoud van die kolom.
  Sommige uitvoer formaten tonen het resultaat exact zoals in de lijst getoond en kunnen dus gebruikt worden om bijvoorbeeld kozijnen per wand of inventaris per ruimte te groeperen.
  Als de parameter informatie niet getoond wordt (dit gebeurt na her slepen van een kolom naam naar het sorteer vak) kan de knop met het plusje gebruikt worden om de hele lijst weer zichtbaar te maken.
 7. Parameters wijzigen:
  Een lijst wordt getoond van alle instance en type parameters van alle elementen
  Het selectie vak onder de kolom … wordt gebruikt om te bepalen welke parameters wel en niet in de lijst getoond worden.
  De kolom Parameter bevat de parameter naam zoals Revit die kent. Deze waarde kan niet worden veranderd.
  De kolom Naam bevat de tekst die boven de kolommen van de parameter lijst op de 3e pagina wordt geplaatst. Standaard staat hier hetzelfde als de parameter naam, maar dit kan worden aangepast (bijvoorbeeld om een nederlandse naam te tonen).
  De kolom Type geeft aan wat het data type van de parameter is. Dit kan niet worden gewijzigd.
  De kolom Breedte geeft de initiële breedte van de kolom in het element overzicht. Afhankelijk van hoeveel parameters getoond worden wordt deze waarde mogelijk niet gebruikt.
  De kolom Schaalfactor bevat een omreken factor tussen Revit en nederlandse eenheden. Lengtes worden in Revit bewaard in de eenheid ‘feet’ in plaats van ‘millimeters.. De schaalfactor maakt het mogelijk dit in de uitvoer om te rekenen. Een factor 304,8 geeft een lengte in mm, een factor 0,3048 geeft de lengte in meters. (en een factor 12 zou inches als eenheid opleveren).
 8. Uitvoer:
  Op deze pagina kan de naam en locatie van het uitvoer bestand worden gekozen en het formaat.
  Excel schrijft een xslx bestand voor Microsoft Office 2007 en nieuwer. Dit formaat bewaart de ordening en sortering van de elementen.
  XML schrijft een algemeen xml bestand met dezelfde organisatie als de parameter lijst (dus als die is gesorteerd per wand komen in deze xml de kozijnen in groepen terecht).
  CSV schrijft een tekst bestand weg met één element en parameters per regel. Dit formaat negeert de ordening en sortering, maar slaat de kolommen over die gebruikt zijn om de groeperen.
  Html schrijft een aantal bestanden weg die in een web browser kunnen worden bekeken. Dit is vrijwel exacte weergave van de parameter lijst inclusief sortering en ordening.
  PDF schrijft een bestand weg met vrijwel de exacte weergave van de parameter lijst. Dit kan worden gemailed en geprint zonder dat het mogelijk is de inhoud te wijzigen.
  Tekst schrijft net als CSV een tekst bestand weg en heeft dezelfde beperkingen.