3B Element autonummering

OMSCHRIJVING

Met deze tool kunnen families (elementen) genummerd worden in een zelf op te geven parameter.

 

WERKWIJZE

  1. Het commando starten
  2. Zijn er op voorhand geen elementen geselecteerd, dan zal eerst de elemeten selectie tool gestart worden.
  3. Geef aan op welke manier genummerd moet worden (1).
  4. Geef op over er voor- of na het nummer nog tekst geplaatst moet worden (2). Bijv. nr. 1
  5. Geef de parameter op waar de nummering in bewaard moet worden (3) en geef een startnummer op. Door op de pijl te klikken kan er een parameter gekozen worden.
  6. Geef aan of er doorgenummerd moet worden per verdieping of dat er per verdieping opnieuw moet worden gestart met nummeren (4).
  7. Geef een nummer Pre en/of Suffix op (letter of nummer voor /achter de nummering).