3B DirectShape

OMSCHRIJVING

3B DirectShape is een tool waarmee alle niet-Revit zijnde geometry omgezet kan worden naar Native Revit geometry (family). DIt is handig voor IFC,SAT,3DM (rhino),SKP (sketchup)

 

WERKWIJZE

  1. Het commando starten
  2. Selecteer een element waar een Family van gemaakt moet worden (1).
  3. Selecteer een materiaal voor de te creeren Family (2). Deze materiaallijst wordt uitgelezen uit de gekozen template file.
  4. Kies een opslag locatie voor de te genereren family (4).
  5. Met dit vinkje (5) kan aangegeven worden of de gegenreeerde family ook in het huidige project geladen en geplaatst moet worden. DIt plaatsen gebeurd op het nulpunt.
  6. Wanneer het vinkje aangezet wordt voor “Parameters uit geometry overnemen”, zal het volgende dialoogscherm getoond worden. Hier kan opgegeven worden welke (instance) parameters overgenomen dienen te worden. Hier kan de waarde ook gewijzigd worden.
  7. Kies OK en de Family (.rfa) wordt gemaakt.