3B Database manager

OMSCHRIJVING

3B Database manager is een tool waarmee database handelingen verricht kunnen worden zoals aanmaken en inlezen. Het hele idee is dat ieder Revit project een eigen databse bestand heeft. Zo kan iedere gewenste data gekoppeld worden aan het project, zonder daadwerkelijk het project in Revit te hoeven voorzien van tal van properties/parameters. Bijkomend voordeel is dat de data uit te database ook beschikbaar gesteld kan worden aan derden, zonder dat het Revit model uitgewisseld hoeft te worden.

Werkwijze

  1. Start de tool
  2. In het tabblad Instellingen kan opgegeven welke database ingelezen moet worden of welke aangemaakt moet worden. Er is keuze uit een lokale database (los bestand) of een database op een reeds aanwezige server.
  3. Voor de lokale database dient aangegeven te worden welke SQL versie gewenst is. Deze dropdownlijst geeft alle gevonden/geinstalleerde database versies weer.
  4. Met de knopjes rechtonder kan de database gecontroleerd worden.
  5. In het tabblad Aanmaken kan men een database van het geopende project aanmaken. Alle standaard parameters worden dan meege-exporteerd. Wanneer het vinkje wordt aangezet bij “Exporteer user parameters” zullen ook alle door de gebruiker aangemaakte parameters meege-exporteerd worden. Wanneer er al een export gedaan is, wordt reeds aanwezige data overschreven. Het is daarom verstandig om geen wijzigingen aan de opmaak van deze standaard tabellen te doen.
  6. In het tabblad Uitlezen wordt de aanwezige data (tabellen) getoond. Men kan door alle tabellen heen scrollen en desgewenst exporteren naar diverse bestandsformaten. Met de twee knoppen linksonder kunnen kolommen verwijderd worden en tabellen leeggemaakt worden. Let wel, wanneer de data uit het project opnieuw ge-exporteerd wordt, worden deze wijzigingen weer ongedaan gemaakt.