3B Data importer

OMSCHRIJVING

De 3B Data importer maakt het mogelijk om data geexporteerd met de 3B Data exporter te importeren.

 

Het is dus mogelijk om parameters in deze geexporteerde bestanden te manipuleren in andere software zoals excel. Belangrijk is dat de parameters Id, Category en Type NIET gewijzigd worden. Op basis van deze parameters wordt dor Revit bij de import herkend welke parameters bij welk element horen. Vandaar dat het niet mogelijk is om geexporteerde data bestanden per project uit te wisselen (aangezien Id nummers per geval anders zijn).

Dat is ook de reden dat de 3B Schedule exporter een aparte knop heeft om een importeerbaar bestand te exporteren!

Wanneer een bestand open staat in bijv. excel en er wordt iets gewijzigd, kan in de 3B Importer met Ververs data de wijzigingen meteen overgenomen worden, zodat het bestand niet opnieuw ingeladen moet worden. Wanneer het vinkje voor Logbestand aangevinkt is, wordt er een logbestandje naast het importbestand aangemaakt waarin de importfouten bijgehouden worden. Dit kan zijn omdat een elementID niet (meer) aanwezig is in het project of dat een bepaalde parameter niet wijzigbaar is.

2234383 : onbekend element

205007: Windows : Parameter Area is niet wijzigbaar

WERKWIJZE

  1. Start het commando.
  2. Selecteer het data export bestand.
  3. Corrigeer evt. nog enkele waardes.
  4. Kies ‘OK’ om de wijzigingen door te voeren.

Wanneer er tijdens het importeren fouten ontstaan kunnen deze gerapporteerd worden middels het logbestand. Waarschuwingen kunnen onderdrukt worden. Zowiezo zullen gelijksoortige meldingen maar 1x vermeld worden.
Meldingen kunnen zijn dat een parameter niet gewijzigd mag worden omdat deze readonly is. Hierbij valt te denken aan de oppervlakte van een area. Deze is niet extern te manipuleren.

Wanneer er een parameter in de importlijst staat welke niet aanwezig is in het project zal het volgende scherm komen. In dit scherm is het mogelijk om de ontbrekende parameter aan te maken. Zo is het dus mogelijk om in bijv. excel parameters met een waarde aan te maken, welke dan verwerkt worden middels deze tool.