3B Data exporter

OMSCHRIJVING

Met deze tool kunt u in één handeling meerdere gegevens (parameters) exporteren. Het betreft dan zowel de instance als type parameters.

WERKWIJZE

 1. Start het commando.
 2. Reeds opgeslagen instellingen kunnen geladen worden, zodat de selectie niet steeds opnieuw gedaan hoeft te worden (1).
 3. De selectie is met deze knop te bewaren voor een volgend gebruik (2).
 4. Selecteer aan de linkerzijde de gewenste category.
 5. Selecteer van de geselecteerde categorie de gewenste parameters.
 6. In het rechter gedeelte kan de volgorde van exporteren opgegeven worden (3).
 7. Kies ‘OK’ op het bestand(en) op te slaan. Toepassen doet hetzelfde alleen blijft het dialoogscherm geopend.
 8. Wanneer voor “Als losse bestanden opslaan” gekozen wordt, zal van iedere te exporteren category een apart bestand gemaakt worden (1).
 9. Wanneer u met Phases gewerkt heeft, kan hij zijn dat er phases zijn die u niet wilt exporteren. Dat kan hier aangegeven worden (2).
 10. “Als multisheet excelbestand opslaan” (3) houdt in dat voor elke te exporteren category een aparte sheet binnen hetzelfde excel bestand aangemaakt wordt.
 11. Met “Start cell” en “Export blad” kan opgegeven waar in een excel bestand de data moet komen.
 12. Waneer er voor “Gebruik excel template” gekozen wordt, kan hier aangegeven worden welk bestand dat is (4). Zo kunt u dus gebruik maken van voorgedefinieerde excel export bladen. De start cell informatie wordt gebruik voor iedere tabblad. Het is dus niet mogelijk om per tabblad een andere start cell op te geven!

Let wel, de exportinstellingen zijn een momentopname, dus wanneer er views verwijderd of toegevoegd worden, zal dit naderhand aangepast dienen te worden.