3B Coördinaten manager

OMSCHRIJVING

Deze tool maakt het mogelijk om de coördinaten van een coördinatenfamily uit te lezen.
Deze families kunnen in een project geplaatst worden maar ook in families genest worden. Deze kunnen vervolgens uitgelezen worden.

 

WERKWIJZE

 1. Het commando starten.
 2. Wanneer er families geselecteerd zijn werkt de tool voor deze families en anders moet er voor ‘Lees coordinaten’ gekozen worden (1).
 3. Met de ‘Nieuwe selectie’ knop kan alsnog een andere selectie gemaakt worden (2).
 4. Wanneer er in het overzicht een (of meerdere) elementen geselecteerd worden, kan met de knop ‘Inzoomen’ op deze selectie in de tekening ingezoomed worden (3).
 5. Met ‘Verplaats nulpunt’ kan het nulpunt in het project verplaatst worden (4). Zo worden de coordinaten dus tenopzichte van dit nieuwe nulpunt berekend. Pas op, deze functie werkt het beste vanuit een plattegrond en niet in 3D. Door ‘herstel status bij sluiten’ aan te vinken, zal het nulpunt weer hersteld worden.
 6. Met de ‘Plaats family‘ knop wordt de family 00_3B_coordinatiepunt.rfa geplaatst door met de muis een locatie te selecteren. Deze family staat standaard in de locatie ‘C:\ProgramData\3B Werkmethodiek\Bibliotheek\201x\10_onderbouw\17_paalfunderingen’. Het staat u vrij deze family te wijzigen. De family kan zowel in het project als nested in een andere family geplaatst worden. In beide gevallen zal deze tool de coordinaten uitlezen.
 7. Met de knop ‘Plaats op boundingbox selectie’ kunt u een family in het project selecteren, waarvan op de 2 hoekpunten van de boundingbox een coordinatiepunt geplaatst zal worden. Dit is de minimale en maximale waarde van de box om een family heen.
 8. Met ‘Plaats coord’ wordt dit coorindatiepunt op het aangegeven coordinaat geplaatst.
 9. Uiteindelijk is deze lijst te bewaren in excel formaat (5).

 

Enkele praktische toepassingen voor deze tool zijn bijvoorbeeld:

 1. het in kaart brengen van boorgaten in een bekisting
 2. uitlezen van instortvoorzieningen in een (prfab) wand of vloer
 3. controle punten in een project of family stoppen en deze vergelijken in bijv. excel