3B Coderingen

OMSCHRIJVING

3B Coderingen is een samenvoeging van vroegere losse commando’s. Met deze tool kunnen elementen in een project handig van eigen coderingen voorzien worden.

 

WERKWIJZE

  1. Start het commando.
  2. Wanneer er geen elementen geselecteerd zijn, wordt de elementen selectie tool geactiveerd.
  3. Kies een coderingsparameter (bijv. LOD) en de bijbehorende waarde (bijv. 100).
  4. Klik op ‘Toepassen’ om in het scherm te blijven, of OK om toe te passen en het scherm af te sluiten.
  5. De geselecteerde elementen worden voorzien van de parameter plus waarde.
  6. Er kunnen eigen coderingsparameters en waardes toegevoegd worden. In de instellingenfolder van 3B staat het bestand Coderingen.xml. Hierin worden de parameters en waardes bijgehouden. Deze kan ook handmatig aangepast en/of uitgebreidt worden.
  7. Met de vergrootglas knoppen kan er ingezoomed worden op de selectie of kan inzichtelijk gemaakt worden welke elementen een bepaalde coderingsparameters wel/niet hebben of welke waarde ze hebben.