3B Shared parameters

OMSCHRIJVING

Met dit commando kan aan de hand van een selectie een aantal gedeelde parameters aan de Family toegevoegd worden.

 

WERKWIJZE

  1. Het commando starten.
  2. De volgende dialoogbox wordt zichtbaar.
  3. In het gedeelte rechtsonder is een overzicht te zien van alle aanwezige gedeelde parameters.
  4. In het linker gedeelte is een overzicht van nog te kunnen toevoegen parameters.
  5. Bij onderdeel Filter op kunnen steekwoorden ingevuld worden.
  6. Selecteer in het linker gedeelte de parameter(s) en kies of deze op Type of Instance niveau toegevoegd moeten worden. Er kunnen met Ctrl en Shift meerdere parameters gekozen worden.
  7. Kies vervolgens voor Voeg selectie toe aan Family.
  8. De dialoogbox wordt pas afgesloten als er gekozen wordt voor OK of voor Annuleren.
  9. Heeft u met de 3B Parameter manager een eigen shared parameter bestand gemaakt, dan kunt u deze middels de ‘Selecteer bestand’ knop importeren en gebruiken. Zo is het dus mogelijk om eigen cq bedrijfsparameters toe te voegen aan de geopende family.