3B Sheet configurator

OMSCHRIJVING

Met dit commando kunnen een geselecteerde views (zichten) met een gekozen kader op een tekenvel (sheet) geplaatst worden.

 

WERKWIJZE

 1. Het commando starten.
 2. De volgende dialoogbox wordt zichtbaar
 3. In de dialoogbox worden links alle zichten uit het project weer gegeven. Vink hier aan welke zichten er op een tekenvel geplaatst moeten worden.
  Onderin de dialoogbox is er een mogelijk om alle views in één keer te deselecteren. Door bij Selectie bewaren het vinkje aan te vinken kan de selectie bewaard worden.Ook is er de mogelijkheid om een video te bekijken waarin het commando kort uitgelegd wordt. Klik hiervoor op het driehoekje links in de dialoogbox.
 4. Aan de rechterzijde zijn alle kaders zichtbaar die in dit project geladen zijn. Hier kan d.m.v. een filter het overzicht van de kaders worden weer gegeven. Kies daar een afmeting en vul in hoe de tekening gaat heten en welk nummer dit krijgt.
 5. Rechtsonder kan voor een browser groep gekozen worden (de benodigde parameter kan in de 3B instellingen ingeregeld worden). Tevens kan er een View template en View title opgegeven worden.
  Let wel, deze instellingen gelden dan voor iedere te plaatsen view. Er kan dus niet per view soort een view template gekoppeld worden.
 6. Wanneer de selector rechtsboven op standaard staat, zal de zoekfilter toegepast worden zoals deze in de 3B instellingen ingesteld is. Het is dus mogelijk hier een bedrijfs-afkorting in te stellen, zodat hier eigen kaders (papierformaten) getoond worden.
 7. Het is ook nog mogelijk om de optie Parameters wijzigen aan of uit te vinken. Wanneer de optie aangevinkt is, komt er vervolgens een scherm waarin de parameters gewijzigd kunnen worden.
  In het voorbeeld hierboven is dus gekozen voor de filter Architecture en daardoor zijn alleen de kaders voor de Architectuur zichtbaar.
 8. Als gekozen wordt voor OK, en de optie Parameters wijzigen is aangevinkt dan wordt de volgende dialoogbox zichtbaar. In dit dialoogvenster kunnen de projectparameters ingevuld worden. Als gekozen wordt voor discipline, dan gaat hij de 3BA, 3BB, 3BM, 3BS parameters uitlezen. Wordt er bij discipline gekozen voor Overigen, dan worden overige parameters getoond.
 9. Het tekenvel wordt automatisch actief gemaakt. Het kan zijn dat handmatig de zichten op de juiste positie gesleept moeten worden.
 10. De zichten worden op de sheet geplaatst van links naar rechts en zal naar beneden de zichten blijven plaatsen. Er wordt gekeken naar het gekozen papierformaat.
 11. Let op! Zorg ervoor dat je kaders hebt waarin buiten het kader ook werkelijk geen teksten/elementen meer staan, anders zal het commando niet correct werken.Schema’s (Schedules) kunnen niet geplaatst worden met dit commando.