3B Sheet dupliceren

OMSCHRIJVING

Met dit commando kan een Sheet inclusief alle views gedupliceerd worden waarbij de layout wordt behouden.

 

WERKWIJZE

 1. Vanuit een sheet wordt het commando geactiveerd. In de eerste box is aan te geven onder welke groep de views aangemaakt moeten worden. Hiervoor wordt de parameter “browser_sorteer” uitgelezen.
 2. Vervolgens kan er een afkorting voor de kopieën gekozen worden.
 3. En er kan opgegeven worden hoe vaak de sheet gedupliceerd moet worden.
 4. Stel er wordt _W als afkorting opgegeven en men wil 3 kopieën. Er zal nu bijv. aangemaakt worden : plattegrond_W1, plattegrond_W2 en plattegrond_W3. Wanneer plattegrond_W2 al bestond, wordt het nummer automatisch opgehoogd, aangezien Revit geen dubbele namen toestaat. Legends en schedules worden niet gedupliceerd, want die mogen meerdere malen op diverse sheets toegepast worden.

Werkwijze 3b sheet dupliceren met scope boxes

Deze tool is bedoeld om views met daarop een scope boxes door te kopiëren zolang er gelijksoortige scope boxes gevonden worden.

 1. Start het commando vanuit een sheet met scope boxes.
 2. De tool zal zelf een lijstje geven van sheet met daarin views waar scope boxes aan toegewezen zijn.
 3. Kies bij Layout te dupliceren sheet.
 4. Bij Formaat, Preffix en Suffix kunnen zoekfilters opgegeven worden. Dit is zeker handig in een project met veel scope boxes.
 5. Geef bij Label aan of u een label op het blad wilt plaatsen met de naam van de view.
 6. Kies in het overzicht van de scope boxes welke u wilt meenemen.
 7. Klik OK.