5.5.14 Massa’s, conceptueel

De massa template maakt het mogelijk om een volumestudie te maken met een conceptuele modeller. Deze modeller werkt afwijkend van de overige modelleer mogelijkheden, maar maakt het bijvoorbeeld makkelijker om dubbel gekromde vlakken te maken. Deze volumestudie is dan weer in een project in te laden, waarna de massa gematerialiseerd kan worden.

 1. Creëer het massa model door middel van lijnen en Create Form.
 2. Voeg eventueel subcategorieën toe met het commando 3B Subcategorieën uit het tabblad 3B Werkmethodiek -> 3B Tools.

  Er volgt een dialoogbox met overzicht van subcategorieën die in deze categorie tot de beschikking zijn.

  Selecteer de gewenste met Shift of met Ctrl en kies vervolgens voor Toevoegen.

 3. Sla deze Family op (bijv. 05_3B_massastudie)
 4. Laad en plaats deze Family in het project.
 5. Plaats deze massa met het commando Place Mass en kies Place on Work Plane wanneer de massa bijvoorbeeld in het platte vlak op de begane grond geplaatst wordt. Met Place on Face, kan deze massa tegen een willekeurig ander vlak geplaatst worden, bijvoorbeeld op een andere massa.
 6. Selecteer de massa en kies voor Mass Floors.
 7. Selecteer de verdiepingen waar de vloer op geplaatst wordt.
 8. Met de commando’s in het paneel Model by Face kunnen wanden, vloeren, vliesgevels en daken tegen de massa aan geplakt worden.
 9. Het eindresultaat zou er dan als volgt uit kunnen zien.