5.5.13 Massa’s

De massa template maakt het mogelijk om een volumestudie te maken met de “normale” modeller, gebruik makend van Sweeps, Blends, Extrusions e.d. Deze volumestudie is dan weer in een project in te laden, waarna de massa gematerialiseerd kan worden.

  1. Creëer het massa model door middel van de commando’s in het tabblad Create, paneel Forms.
  2. Sla deze Family op (bijv. 05_3B_massastudie).
  3. Laad en plaats deze Family in het project.
  4. Plaats deze massa met het commando Place Mass en kies Place on Work Plane wanneer de massa bijvoorbeeld in het platte vlak op de begane grond geplaatst wordt. Met Place on Face, kan deze massa tegen een willekeurig ander vlak geplaatst worden, bijvoorbeeld op een andere massa.
  5. Selecteer de massa en kies voor Mass Floors.
  6. Selecteer de verdiepingen waar de vloer op geplaatst wordt.
  7. Met de commando’s in het paneel Model by Face kunnen wanden, vloeren, vliesgevels en daken tegen de massa aan geplakt worden.
  8. Het eindresultaat zou er dan als volgt uit: