4.5.2 Keynotes

In een tekstbestand zijn coderingen met bijbehorende omschrijvingen verwerkt. Deze codering is verwerkt in de System- en Component Families en daarom kunnen er door het commando Keynote snel omschrijvingen bij elementen geplaatst worden. Deze tekstbestanden zijn terug te vinden in de map 00_algemeen.

Bestand Omschrijving
00_3B_keynotes NL-SfB.txt Deze NL-SfB lijst kan gebruikt worden i.p.v. de Stabu codering.
00_3B_keynotes Stabu.txt De Stabu codering wordt momenteel gebruikt voor element keynoting in de 3B werkmethodiek.
00_3B_keynotes Stabu kleine letters.txt De Stabu codering wordt momenteel gebruikt voor element keynoting in de 3B werkmethodiek.

Keynotes worden uit een tekstbestand gelezen en dan in de keynotelabel zélf bewaard. Dit betekent dat wanneer het project aan derden wordt gegeven en het keynote bestand (TXT) niet aanwezig is, deze informatie bewaard blijft. Wanneer men een nieuwe keynote plaatst, zal het aanwezige bestand gebruikt worden en ook deze informatie zal bewaard worden in de keynotelabel zelf. Op deze wijze kan iedere discipline zijn/haar informatie toevoegen aan het project, zonder informatie te verliezen.