4.5.3 Verschil verduidelijken

In de template staat standaard ingesteld dat Tags en Text elementen geplaatst worden met de kleur zwart. Er is een duidelijk verschil tussen deze twee. Een Tag wordt automatisch aangepast als het element van type wijzigt, een tekstelement moet altijd handmatig aangepast worden.

Gebruik altijd zoveel mogelijk de Tags bij modelelementen omdat deze automatisch worden uitgelezen. Tekstelementen moeten worden toegepast bij algemene aanduidingen die geen betrekking hebben op de modelelementen zelf.

Om in de template een duidelijk verschil te zien tussen deze twee elementen, kan één van de twee elementen van kleur gewijzigd worden.

Als de Tags van kleur moet veranderen, gaat dat als volgt: Start de Object StylesAnnotation Objects en selecteer alle Tags en let daarbij op dat alle categorieën zijn geselecteerd. Verander vervolgens de Line Color in bijvoorbeeld Blue.

Als de tekst van kleur wordt veranderd:
Start het commando TextPropertiesEdit Type en wijzig alle stijlen van ColorBlack in bijvoorbeeld ColorBlue.

Het meest eenvoudige is om de tekstelementen van kleur te wijzigen.