4.5.1 Tags

Tags zijn labels die parameters van elementen uitlezen. Ieder soort element heeft zijn eigen type Tag. Bijvoorbeeld voor het aanschrijven van wapeningsstaven en aanschrijven van stalen balken is er een andere type Tag nodig. Dit is natuurlijk ook logisch, aangezien voor wapeningsstaven andere informatie uitgelezen wordt dan bij stalen balken. In de Tag is aan te geven welke informatie getoond moet worden in het project.

In de template zijn een aantal Tags opgenomen en andere kunnen uit de bibliotheek geladen worden of zelf aangemaakt worden. Het werken met Tags wordt verder in dit handboek behandeld.