3B Parameter mapper

OMSCHRIJVING

3B Parameter mapper is een tool om op Family of Project niveau parameters te mappen, zodat deze ingesteld worden om met iedere werkmethodiek samen te werken.

Door parameternamen met elkaar te koppelen, zal deze tool extra parameters aanmaken en deze doorlinken met de eigen bureau parameters. Op deze manier blijft uw eigen werkmethodiek/parameters in takt en wordt er alleen maar een toevoeging gedaan.

Voorbeeld: De bureau parameter heet “3B hoogte”. Volgens het mappingsbestand wordt dit “NLRS_hoogte”. Ipv de bureau parameter te hernoemen, wordt de parameter “NLRS_hoogte” aangemaakt en in het formule veld gekoppeld aan de bureau parameter “3B hoogte”.

Op deze wijze zal de NLRS_hoogte correct uitgelezen worden en worden eigen parameters niet kaopt gemaakt of onherkenbaar hernoemd.

 

WERKWIJZE

  1. Zodra u een shared parameter bestand heeft, kunt u zien welke parameters zich hier in bevinden.
  2. Maak een excel lijst. Noem kolom A “Bureau Parameter” en kolom B “Externe Parameter”. Vul nu in kolom A uw eigen parameters in en vul in kolom B de parameters in welke vereist zijn voor de uitwisseling.
  3. Start het commando. (dit kan zowel vanuit een Family als vanuit het Project).
  4. Geef het shared parameter (txt) en mapping bestand (xls) op.
    Deze moeten dus bij elkaar horen anders gaat het niet werken.
  5. Klik op OK en alle extra parameters zullen aangemaakt worden.
  6. Let op, dit kan wel enige tijd in beslag nemen.