3B Parameter manager

OMSCHRIJVING

Met dit commando kunt u allerlei handelingen met families uitvoeren. Te denken is aan het toevoegen/wijzigen/verwijderen van parameters, subcategorieën, coderingen.

 

Omdat de parameter manager meer eigenscahppen kan bewaren, zoals bijv. tot welke group een parameter behoord, is er gekozen voor een mecahnisme waarbij het aangemaakte of gewijzigde parameterbestand opgeslagen wordt als xml bestand. Iedere mutatie binnen de parameter manager zal resulteren in het verzoek om deze wijzigingen te bewaren. Het is ook mogelijk om meerdere parameter bestanden te onderhouden.

WERKWIJZE

  1. Het commando starten.
  2. In het tabblad Parameter definities toevoegen, waardes zetten kunnen parameters toegevoegd worden aan families. Het is tevens mogelijk om het standaard shared parameter bestand van 3B in te laden en te gebruiken. Deze staat standaard in C:\ProgramData\ICN\3B – Bestanden 2015 en heet 00_3B_gedeelde parameters.xml.
  3. Klik bij (1) om een locatie op te geven waar de families staan die bewerkt moeten worden.
  4. Selecteer bijv. 3B Groep een parameter groep waarop gefilterd moet worden. Selecteer een parameter en klik op Controleren om te kijken of deze parameter al aanwezig is. Na controle komt het volgende scherm.
  5. Klik desgewenst op toepassen (2) om de parameters daadwerkelijk te veranderen/toevoegen.
  6. In het tabblad Parameter definities veranderen/verwijderen kunnen parameters in een andere groep worden geplaatst en/of van naam veranderd worden. Klik op veranderen/verwijderen om te bevestigen.

Hier onder nog even een overzicht van de mogelijkheden van de parameter manager.

Parameters aanmaken (3B Groep, naam, Revit Groep, waarde, data type, instance/type, family/shared V
Parameters veranderen van 3B Groep en waarde V
Parameters van naam veranderen V
Parameters verwijderen V
Parameters op eigenschappen controleren alvorens acties uit te voeren V
Meerdere parameterbestanden beheren V
Alle acties op meerdere families tegelijk uitvoeren V
Alle acties op in het project aanwezige families uitvoeren V
Coderingen toevoegen aan een family parameter (keynotes) V
Alle acties op system families uitvoeren X
Parameters veranderen van Revit groep, data type, family/shared X

Wanneer er shared parameters toegevoegd worden zal deze melding verschijnen. Wanneer er gekozen wordt voor ‘bovenstaande keuze voor elke actie toepassen’, zal deze melding niet meer verschijnen, totdat revit afgesloten wordt.