1.2.1 Exporteren naar AutoCAD

Exporteren naar AutoCAD (2000, 2004, 2007, 2010, 2013 DWG)

Wanneer er uitgewisseld wordt met derden die niet beschikken over Revit, kan naar diverse bestandsformaten geëxporteerd worden. Dit kan de export van een geheel blad (Sheet) zijn, maar ook enkele zichten (views).
Wanneer naar AutoCAD wordt geëxporteerd kan er gekozen worden uit de volgende
versies:

AutoCAD versie Formaat DWG
AutoCAD 2000, 2000i, 2002 AutoCAD 2000 DWG
AutoCAD 2004, 2005, 2006 AutoCAD 2004 DWG
AutoCAD 2007, 2008, 2009 AutoCAD 2007 DWG
AutoCAD 2010, 2011, 2012 AutoCAD 2010 DWG
AutoCAD 2013, 2014, 2015 AutoCAD 2013 DWG
Bestand Omschrijving
00_3B_import dwglineweights.txt Hierin staat omschreven welke lijndikte in Revit gekoppeld moet worden aan de geïmporteerde AutoCAD kleuren.
shxfontmap.txt Hierin staat omschreven welk lettertype (font) in Revit gekoppeld moet worden aan de geïmporteerde AutoCAD tekststijlen.

De export naar AutoCAD geschiedt middels een exportbestand volgens een logische benaming. Dit bestand is te vinden in de directory 00_algemeen → 00_instellingen.

Bestand Omschrijving
00_3B_export dwglayers GBCAS3.txt Standaard ingesteld
00_3B_export dwglayers GBCAS4.txt
00_3B_export dwglayers Stabu.txt Optioneel volgens Stabu afspraak

Door gebruik te maken van dit bestand worden de Object Styles van Revit vertaald naar een laagnaam met bij behorende AutoCAD kleur. Bijvoorbeeld:

Object Category AutoCAD Layer AutoCAD kleur
funderingsbalk Structural Foundations Funderingsbalk 4

Sommige categorieën hebben voor de doorsnede ook een aparte laagnaam (Layername) en kleur (Color ID). Om er voor te zorgen dat de kleuren in AutoCAD met de juiste lijndikte geprint worden, staat in de directory 00_algemeen00 instellingen de volgende bestanden:

Bestand Omschrijving
00_3B_GBCAS3.ctb
00_3B_GBCAS4 dots.ctb
00_3B_GBCAS4 standaard.ctb

Om er voor te zorgen dat AutoCAD dit bestand kan vinden, moet dit op de juiste plek geplaatst worden. De locatie kan terug gevonden worden in de Options van AutoCAD.