1.2.2 Importeren van AutoCAD

Wanneer een AutoCAD bestand (DWG) geïmporteerd wordt, kan er binnen Revit geregeld worden hoe dit moet gebeuren.

Hiervoor zijn twee bestanden belangrijk en deze zijn te vinden in de map 00_algemeen00_instellingen.