1.1.3 Subcategorieën

Als er gebruik wordt gemaakt van subcategorieën, dan is het belangrijk om deze aan te maken conform de 3B Werkmethodiek. Dit betekent dat de subcategorieën altijd dienen te starten met een kleine letter en de _ (underscore) wordt toegepast i.p.v. spaties. Tevens mogen er geen vreemde tekens gebruikt worden, zoals + – * / ? enz.

Hier is voor gekozen om bij de subcategorieën gelijk het verschil te zien tussen een standaard Amerikaanse categorie of een eigengemaakte subcategorie.