1.1.2 Parameters

Als er gebruik wordt gemaakt van parameters, dan is het belangrijk om deze aan te maken conform de 3B Werkmethodiek. Dit betekent dat de parameters altijd dienen te starten met een kleine letter en de _ (underscore) wordt toegepast i.p.v. spaties. Dit is makkelijker als er gewerkt wordt met formules. Tevens mogen er geen vreemde tekens gebruikt worden, zoals + – * / ? enz.

Dit is ook van toepassing op de gedeelde parameters (Shared parameter). Een gedeelde parameter kan aangemaakt en opgeslagen worden in een TXT bestand. Er wordt gebruik gemaakt van een gedeelde parameter in een Family, als de waarde terug moet komen in een schema in het project of als deze waarde uitgelezen dient te worden met Tags.

Er mogen absoluut geen punten in de naamgeving van parameters staan!