1.1.1 Naamgeving elementen

In de 3B werkmethodiek zitten tal van elementen welke ondergebracht zijn in een directory structuur volgens het principe van de NL-SFB codering. De naamgeving van ieder element is opgebouwd volgens onderstaande afspraak, waarbij de onderstreepte benamingen verplicht zijn.

<NL-SfB codering><identificatie><omschrijving><b,a,d><e,l>

Bijvoorbeeld:

23_btsn_kanaalplaatvloer HVP150-11_d_e

Deze opbouw is onderverdeeld in onderdelen en na elk onderdeel komt een _ (underscore). Hierboven is elk onderdeel voorzien van een andere kleur en in het voorbeeld is na elk kleur een “_” te zien. Alleen in de omschrijving mogen spaties en vreemde tekens worden gebruikt. Zorg er alleen voor dat er zo min mogelijk vreemde tekens gebruikt worden. In de bibliotheek is bijvoorbeeld alleen een – (minteken) regelmatig gebruikt. Dit is om de omschrijving te verduidelijken.

NL-SfB codering: Volgens deze werkmethodiek is ieder bouwelement onderverdeeld. In het voorbeeld is dit 23, hetgeen verwijst naar vloeren. Elders op deze pagina is een overzicht van deze coderingen terug te vinden. (Zie Hoofdstuk 7.1 Overzicht NL-SFB codering )

Identificatie: Hiermee wordt aangegeven of het element afkomstig is van een fabrikant, uit de 3B bibliotheek óf door het bedrijf zelf is opgebouwd. In het voorbeeld hierboven is de Family opgebouwd met de gegevens van de firma Betonson.

Deze identificatie mag maximaal uit vier karakters bestaan. In dit voorbeeld zijn het vier karakters, maar bijvoorbeeld Betonson bestaat uit meer karakters dus deze is in de 3B bibliotheek afgekort. Een overzicht van deze afkortingen is verderop in dit hoofdstuk terug te vinden.

Bij de 3B identificatie is het standaard 3B, maar er zijn ook andere varianten. Dit heeft te maken met de meerdere disciplines. Bijvoorbeeld: er zijn sjablonen en kaders aangemaakt die specifiek voor de desbetreffende discipline bedoeld zijn.

Code Bouwfase
3B Door iedereen te gebruiken
3BA Architecten
3BB Bouwbedrijven
3BM Installatie
3BS Constructeur

Omschrijving: Een omschrijving van het element eventueel met maatvoering. Hier geef je, indien gewenst, de bouwfase aan. Deze wordt dan voor de omschrijving geplaatst.

Code Bouwfase
vo Voorlopige ontwerp (dus grove detaillering)
do Definitief ontwerp / bestek (fijnere detaillering)
be Bestek
wt Uitvoering

Bijvoorbeeld een Family met de bouwfase uitvoering kan er als volgt uit zien:

28_3B_wtstaal – kolom – HEA.rfa

b,a,d, is detail informatie over de oriëntatie van het element, voornamelijk bij detail componenten. Als het een profiel betreft, dan wordt er een p geplaatst.

Code Plaatsing
b Bovenaanzicht
a Voor-, zij-, achteraanzicht
d Doorsnede
p Profiel

e,l, is detail informatie over de plaatsing van het element, voornamelijk bij detail componenten.

Code Plaatsing
e Enkel (plaatsing d.m.v. 1 insertie punt,dus 1 maal klikken om te plaatsen)
l Lijnvormig (plaatsing tussen 2 punten, dus 2 maal klikken)