Voordelen van 3B Bouwbesluit

Als bouwkundige weet u dat het maken van een Bouwbesluit-toets eentonig en tijdrovend is. Kostbare tijd gaat vooral verloren met de tekeningen, oppervlaktebepalingen en berekeningen.

Eventuele wijzigingen in het ontwerp maken dat u blijft meten, rekenen en aanpassen. Dit alles behoort tot het verleden! Met 3B Bouwbesluit maakt u effectiever gebruik van Autodesk Revit en bespaart u veel tijd én kosten.

3b Bouwbesluit is onderdeel van 3B Tools. Deze softwarecollectie voegt aan Autodesk Revit handige tools en op de Nederlandse bouwsituatie toegesneden functies toe. Dit maakt het werken met deze modelleer-applicatie een stuk efficiënter.

Automatische Bouwbesluit-toets

Met 3B Bouwbesluit wordt het maken van de Bouwbesluit-toets grotendeels geautomatiseerd. Dat is dus veel efficiënter! Na eventuele wijzigingen is het eenvoudig om het hele project na te lopen en opnieuw te toetsen. Hierdoor behaalt u tijdsbesparingen tot wel 60%. Kortom, met 3B Bouwbesluit werkt u sneller én beter.

Functionaliteit van 3B Bouwbesluit

3B Bouwbesluit gereed maken

Deze functie maakt het mogelijk dat projecten die niet eenduidig of volgens de 3B Werkmethodiek zijn opgezet, getoetst kunnen worden aan het Nederlands Bouwbesluit.

GO-VG-berekeningen en daglichtberekeningen

Deze functie maakt automatisch GO-VG-berekeningen en plaatst de bijbehorende tabellen op het tekenblad van Autodesk Revit. Vervolgens bepaalt de geavanceerde functie 3B Kozijnen toekennen aan ruimtes welke kozijnen bij welk verblijfsgebied horen. De glasoppervlakten worden hierbij automatisch berekend. Uiteraard zijn deze waardes zelf aan te passen. Voor complexe glasoppervlakten (zoals ronde en schuine vormen) is een aparte functie beschikbaar.

Ventilatie en spuiberekeningen

Deze functie presenteert ventilatie- en spuiberekingen in een overzichtelijke tabel. Hierbij lichten de ruimten op als die in de tabel worden geselecteerd. Ook kunnen de aan- en afvoer van de ventilatie worden aangegeven. Deze tabellen komen ook op het Revit tekenblad te staan met daarbij aangegeven of de ruimte voldoet aan de eis van ventilatie. Als laatste wordt op basis van de kozijngegevens de spuicapaciteit berekend en getoetst.

Rapportage

Met 3B Bouwbesluit Rapport kunt u gemakkelijk de gegevens binnen Autodesk Revit uit het model genereren, berekenen en hergebruiken. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt in een Bouwbesluit-rapportage die u naar eigen eisen en wensen kunt aanpassen. Met één druk op de knop exporteert u alle Bouwbesluit-tekeningen en -tabellen naar een rapportage in Microsoft Excel of Word.

Toepassing

3B Bouwbesluit is van toepassing op alle gebruiksfuncties van een gebouw:

 • Woonfunctie
 • Celfunctie
 • Gezondheidsfunctie
 • Industriefunctie
 • Kantoorfunctie
 • Logiesfunctie
 • Onderwijsfunctie
 • Sportfunctie
 • Winkelfunctie
 • Overige gebruiksfuncties, zoals garages aan woningen, parkeergarage
 • Bouwwerken die geen gebouw zijn, zoals standbeelden of bruggen