5.5.32 Wapeningsvorm

De wapeningsvorm template is bedoeld voor het maken van geparametriseerde wapeningsvormen. Zonder een geparametriseerde maatvoering kan het ontwerp niet in een project worden ingeladen.
Als eerste moet de ingestelde categorie gecontroleerd worden in de Family Category and Parameters dialoogbox. Bij Family Category moet de Rebar Shape categorie aangegeven zijn.

 1. In dezelfde dialoogbox kunnen Family Parameters ingesteld worden. Deze hebben invloed op het gedrag van de Family in het project.
 2. Sluit de dialoogbox af.
 3. Onder de Rebar Shape Parameters zijn al diverse parameters voorbereid.
 4. In de 3D view kan nu begonnen worden met tekenen van de wapeningsvorm door in het Draw gedeelte op Rebar te klikken en de Draw functies (Line, Rectangle, Pick Lines, etc.) te gebruiken.
 5. De getekende lijnen krijgen gelijk referentievlakken mee die gebruikt moeten worden voor het dimensioneren van de getekende lijnen. Plaats de benodigde maatvoeringen en label die met een parameter. Standaard zijn hiervoor de parameters A t/m G voorbereid. Uiteraard kun je ook eigen parameters aanmaken en gebruiken.
 6. In de Draw sectie zit tevens de knop Major Segment.
  Hiermee kan worden aangegeven welk deel van de wapening in zijn originele positie moet blijven als het element in het project geroteerd wordt.
 7. Tijdens het tekenproces is in de Family Editor de Shape Status zichtbaar. Als men hierop klikt is een waarschuwingenvenster te zien waarop staat aangegeven waaraan nog moet worden voldaan. De Load into Project knop is tot dan ook niet te gebruiken.
 8. In de Family Editor is tevens de Multi-planar knop aanwezig om het getekende over een afstand te dupliceren.
 9. Sla uw family op de gewenste locatie op en/of laad de family in het project.