5.4 Externe Family converteren naar 3B

Wanneer er van internet of uit een andere bibliotheek een element wordt gedownload en deze opgenomen wordt in de 3B Werkmethodiek, zijn er een aantal zaken die uitgevoerd dienen te worden. Dit om vervuiling te voorkomen en om van het voordeel van de 3B Werkmethodiek te kunnen blijven profiteren.

  1. Start een nieuw project.
  2. Laad de Family in het project.
  3. Kies voor Edit Family.
  4. Controleer de categorie in de Family Category and Parameters. Als het een deur is, dat de categorie ingesteld staat op Door. Dit i.v.m. het te verwachten gedrag, maar deze moet ook terug komen in de hoeveelheidtabellen.
  5. Start het commando 3B Conversie in het tabblad 3B Werkmethodiek3B Family. Hiermee worden alle eigen gemaakte subcategorieën, materialen, lijnstijlen en arceringen verwijderd. Vervolgens komt er een overzicht met subcategorieën waaruit gekozen kan worden. Welke subcategorieën dit zijn, is afhankelijk van het ingestelde categorie.
  6. Koppel de geometrie aan de subcategorieën.
  7. Het kan zijn dat er in de Project Browser nog Families staan die eruit kunnen zoals annotatie onderdelen. Deze zijn vaak het symbool bij de niveaus en de Section Tags. Deze kunnen verwijderd worden via ManageSettingsAditional SettingsSection Tags. Zet de section tags welke niet meer gebruikt worden op “none” (zowel voor head als tail). Via het purge commando (stap 9), worden deze verwijderd.
  8. Geef eventuele andere onderdelen in de Project Browser Nederlandse namen.
  9. Kies in het tabblad ManageFamily SettingsPurge Unused om alle ongebruikte onderdelen te verwijderen.
  10. Sla op volgens de naamgevingregels zoals eerder genoemd.

In principe is de Family nu klaar om opgenomen te worden in de 3B content.