5.2.4 Gebruik maken van (gedeelde) parameters in Families

Naamgeving van parameters is conform 3B, zie Hoofdstuk 1.1.2

Family parameters

Als een nieuwe parameter aangemaakt wordt, let er dan goed op in welke groep deze wordt ingedeeld. Het principe van 3B is als volgt: heeft de parameter invloed op de afmeting, dus van het type Length, plaats deze dan in de groep Dimensions. Heeft de parameter invloed op de weergave, vaak van het type Yes/No, plaats deze dan in de groep Graphics. Is er een materiaalparameter aangemaakt, plaatst deze dan in Materials and Finishes. Ook als de parameter alleen aangemaakt is voor een formule kan deze in de groep komen waar deze mee te maken heeft. Dit kan echter ook in de groep Other of in Constraints zodat de gebruiker weet dat het een afwijkend onderdeel is. Bijvoorbeeld als de parameter als hulp gebruikt is en er door de gebruiker geen actie wordt vereist.

Gedeelde parameters (Shared parameters)

Worden er gedeelde parameters toegepast, kijk eerst of deze niet in het 3B bestand aanwezig zijn. Start daaarom het commando 3B Shared parameters uit het paneel 3B Werkmethodiek3B FamilyAlgemeen. Kies de gewenste parameter(s) en voeg deze toe.

Worden er parameters aangemaakt, dan gelden hier dezelfde voorwaarden voor als bij de Family parameters.