4.4 Legenda’s

In de template zijn legenda’s opgenomen en in deze legenda’s is een overzicht te zien van de aanwezige types. Dit zijn de types die aangemaakt zijn voor de funderingen, wanden, vloeren en daken.