4.3.4 Schema’s van elementen

Er zijn schema’s aangemaakt die de eigenschappen van de elementen per type categorie laten zien. Voor elke categorie is een ander schema. Denk aan de categrorie deuren, ramen, wanden enz. voor Architecture en balken en kolommen voor Structure.