3B Stramien hernoemen

OMSCHRIJVING

Met de 3B Stramien hernoemen kan de gebruiker op eenvoudige wijze stramienen hernoemen.

 

WERKWIJZE

  1. Voordat het commando gestart wordt, moet het project opgeslagen zijn.
  2. Het commando starten.
  3. De volgende dialoogbox wordt zichtbaar (e.e.a. kan er anders uitzien). Automatisch zijn alle stramienlijnen geselecteerd als het commando wordt gestart. De selectie kan aangepast worden met het commando Selectie aanpassen.
  4. Keuze maken hoe de opvolging van de cijfers en nummers gaat worden en welke vormgeving er gebruikt wordt.
  5. Is alles ingesteld kan met het commando Toepassen gekeken worden of de uitvoering is zoals gewenst.
  6. Er kunnen nog aanpassingen gedaan worden en indien alles correct is, kan OK gekozen worden om de dialoogbox af te sluiten.
  7. Ook is hier nog de mogelijkheid om een video te bekijken waarin het commando kort uitgelegd wordt.
  8. Met Annuleren worden alle acties ongedaan gemaakt.
  9. Nadat de dialoogbox afgesloten is, zijn de instellingen van de keuze in de dialoogbox, opgeslagen in het bestand gebruikersvoorkeuren.xml. Deze wordt bij het project opgeslagen.