3B Opschonen backup bestanden

OMSCHRIJVING

Met 3B Opschonen backup bestanden worden de Revit back-up bestanden in een opgegeven map verwijderd.

WERKWIJZE

  1. Start het commando.
  2. De volgende dialoogbox wordt zichtbaar.(e.e.a. kan er anders uit zien).
  3. Bovenaan kan de locatie opgegeven worden waar de back-upbestanden moeten worden verwijderd.
  4. Er zijn twee mogelijkheden. Er kan verwijderd worden op aantal of er kan gekozen worden om op datum te verwijderen.
  5. Ook is hier nog de mogelijkheid om een video te bekijken waarin het commando kort uitgelegd wordt.
  6. Wanneer er gekozen wordt voor opschonen, zal het commando uitgevoerd worden.