3B Onderhoeken configurator

OMSCHRIJVING

Met 3B Onderhoeken configurator maakt het mogelijk om in batch onderhoeken in te vullen en parameters te wijzigen. Alle instance parameters van een onderhoek kan men in 1 handig overzicht tegelijk invullen/toekennen/wijzigen.

WERKWIJZE

  1. Start het commando.
  2. Standaard wordt er gesorteerd op de parameter “browser sorteer”. Door op de pijlknop te drukken, kan met extra filter paramters opgeven (1).
  3. Wilt u de gemaakte selectie bewaren of een eerder opgeslagen instelling laden, kan dat met deze knoppen (2).
  4. Het is mogelijk om het datagrid naar eigen inzicht te ordenen. Mocht u terug willen keren naar de standaard instelling, dan kan dat middels deze knoppen (3).
  5. Geef aan voor welke Sheets (bladen) u de instance parameters wilt veanderen (4).
  6. Rechts worden de overeenkomstige (instance) parameters getoond. De waardes die nu ingevuld worden, zullen na de het uitvoeren met de OK knop toegepast worden (5).
  7. Wanneer u het rechter datagrid geordend/gefiltert heeft, kan alles in 1x open-dichtgeklapt worden (6).

Let op! Wanneer men van view selectie wijzigt, zullen alle in het rechterdeel ingevulde parameters verloren gaan!