3B Model checker

OMSCHRIJVING

3B Model checker is een tool waarmee het model getoetst kan worden aan het BIM protocol. Er kan gecontroleerd worden of parameters een waarde hebben volgens de gemaakte afspraken. De tool wordt geleverd met 2 template files voor controle t.b.v. ILS.

 

WERKWIJZE

  1. Start het commando.
  2. Maak op het tabblad ‘Filters aanmaken’ de gewenste filters aan. Kies onde Category de gewenste category, nu zal in de kolom Naam alle parameters die aangetroffen zijn voor de category kiesbaar zijn. Het is ook mogelijk hier zelf een parameternaam in te vullen.
  3. Bij conditie kan opgegeven worden waaraan de geselecteerde category moet voldoen. Hier is te kiezen voor = is gelijk aan, != is niet gelijk aan, < kleiner dan, <= kleiner of gelijk aan, > groter dan, >= groter of gelijk aan, contains bevat, !contains bevat niet.
  4. Wanneer een hele lijst aan filters opgesteld is kan deze opgeslagen worden voor gebruik in andere projecten. Daar is deze lijst dan weer in te laden. Ieder filter die aangemaakt wordt, wordt automatisch toegevoegd aan de filterlijst in het tabblad ‘Controles’.
  5. In het tabblad ‘Controles’ kan de daadwerkelijke check aangemaakt worden. Dubbelklik op de filter in de linker kolom. Deze wordt rechts toegevoegd aan de actieve check. Hier kunnen meerdere groepen aangemaakt worden.
  6. Het is mogelijk om handmatig een waarde aan te passen. Stel er moet getoetst worden of er wanden zijn van verschillende breedtes, dan hoeft daar niet eerst in het eerste tabblad voor elke breedte een aparte filter aangemaakt te worden. Dezelfde filter kan hier toegepast worden, alleen wordt telkens de waarde aangepast. In dit geval 300.
  7. Ook deze checks kunnen opgeslagen worden om toe te passen in een ander project. Wanneer deze checks in een ander project ingeladen worden, worden automatisch op het eerste tabblad de filters toegevoegd die in deze check zaten. D.m.v. van slepen kan een check van de ene naar de andere groep versleept worden.Let op! Filters die in dezelfde groep staan worden gecombineerd! Dus in bovenstaande voorbeeld wordt bij wandencheck aangegeven dat er gecontroleerd wordt op wanden die zowel 340 als 300 breed zijn. Dit zal dus niets opleveren. Maar er kan bijv. ook aangegeven worden dat er gezocht moet worden naar wanden die langer zijn dan 2 meter en hoger dan 1,5 meter.
  8. Wanneer er op Toepassen geklikt wordt zullen alleen de aangevinkte checks uitgevoerd worden. In het tabblad ‘Samenvatting’ is te zien hoeveel elementen door de check heen kwamen. In het tabblad ‘Resultaat’ wordt elk element apart vermeldt. Er kan hier in de Revit tekening op een geselecteerd element ingezoomd worden. De lijst kan tevens ge-exporteerd worden naar diverse formaten. Omdat de elementID’s vermeld worden, zou iemand anders a.h.v. deze lijst de problemen in het project kunnen gaan oplossen.
  9. Wanneer het model gecontroleerd moet worden volgens de ILS afspraken, worden er met de installatie van 3B 2 bestanden meegeleverd, te weten: “BIM basis informatieleveringsspecificatie filters.xml” en “Bim basis informatieleveringsspecificatie checks.xml“. Hiermee kunnen diverse ILS controles uitgevoerd worden.