3B Kozijnenstaat

OMSCHRIJVING

Genereer automatisch een kozijnenstaat met dit commando. Er wordt alleen een kozijnenstaat gemaakt van de kozijnen die gebruikt zijn in het model. Als er kozijnen in het project geladen zijn die niet gebruikt worden, zijn deze ook niet zichtbaar op de kozijnenstaat.

 

WERKWIJZE

Voordat het commando gestart wordt:

 1. Er moet een Legend in het project aanwezig zijn. Deze kan op iedere schaal ingesteld zijn.
 2. Op deze Legend moeteen Legend Component staan van de categorie Windows of Doors. Plaats een vooraanzicht (Elevation : Front) en indien gewenst een plattegrond (Floor Plan). Omdat per categorie andere mogelijkheden zijn, is er een Window family aangemaakt die hiervoor bedoeld is, deze heet 30_3B_lege kozijn family.rfa. GEBRUIK A.U.B. DEZE VOORBEELDFAMILY VOOR EEN CORRECTE WERKING.
 3. In deze Legend moet de categorie Walls uitgezet worden in de Visibility/Graphics Override.
 4. Kozijnen moeten met 31. , 31_ , 32. of 32_in de naam hebben (volgens de naamgeving van de 3B Werkmethodiek). De kozijnstaat werkt voor Doors, Windows en Generic Models.
 5. Er wordt een kozijnenstaat gegenereerd van alleen DO kozijnen. Natuurlijk ook kozijnen van een later stadium, maar er moet met merknamen gewerkt worden. Dus de parameter merk of Type Mark moet in het kozijn Family verwerkt zijn. Zijn beide parameters leeg (of niet aanwezig) wordt het kozijn overgeslagen en niet op de kozijnenstaat geplaatst.
 6. De kozijnstaat werkt ook met linked files (dit zal met een dialoogscherm aangegeven worden).

 

 1. Start het commando.
 2. Als er nog VO kozijnen gebruikt zijn in het model, volgt de volgende dialoogbox:
 3. Als er DO kozijnen zijn zonder een merk, volgt de volgende dialoogbox:
 4. Dan kan het bewuste kozijn geselecteerd worden en dan kan er een naam ingevuld worden.
 5. Zijn alle kozijnen voorzien van een merk, dan kan gekozen worden voor OK.
 6. De volgende dialoogbox wordt zichtbaar (e.e.a. kan er anders uitzien).
 7. In het linker gedeelte worden maten opgegeven over de afstanden tussen de aanzichten en plattegronden van de kozijnen.
 8. Tevens kan in het linker gedeelte aangegeven worden op welk papierformaat deze kozijnenstaat geplaatst zal worden.
 9. Ook is hier nog de mogelijkheid om een video te bekijken waarin het commando kort uitgelegd wordt.
 10. In het rechter gedeelte kan aangegeven worden of alle kozijnen gegenereerd moeten worden op deze Legend. Er kan gekozen worden op alleen buitenkozijnen toe te passen. Let hierbij wel op de volgende voorwaarde: buitenkozijnen moeten qua naam beginnen met 31 en binnenkozijnen met 32.Als er kozijnen zijn gebruikt zonder deze correcte naamgeving, dan worden ze niet op de Legend geplaatst.
 11. In het rechtergedeelte kan aangevinkt worden dat er totaalmaten geplaatst worden bij de kozijnen. Dit is de maatvoering over de totale hoogte en breedte van het kozijn en het kan zijn dat de geplaatste maatvoering niet is zoals gewenst. Vandaar de optiemogelijkheid. Het voordeel om deze automatisch te plaatsen is dat de maatvoering t.o.v. alle Legend Components op dezelfde plek geplaatst wordt. Daarna zou de maatvoering aangepast kunnen worden naar de correcte positie. Dit is een keuze, of plaatst de maatvoering handmatig en op een ongeveer positie, of automatisch op juiste afstanden en moet naderhand aanpassen.
 12. Als laatste kunnen er parameters uitgelezen worden. Deze parameters moeten zelf door de gebruiker toegevoegd zijn aan het model en ze moeten van het type Type zijn.
 13. Als alle instellingen correct zijn, dan kan er gekozen worden voor OK en de kozijnenstaat wordt gegeneerd. Let op! Bij grote projecten kan dit enkele tientallen seconden duren.
 14. Dit is een waarschuwing, want op het kozijnenblad staan teksten en elementen. De teksten (aantallen) worden niet automatisch geüpdatet en als er nieuwe type kozijnen zijn aangemaakt, worden deze niet automatisch toegevoegd op dit net gemaakte blad. Na wijzigingen moet dit commando ALTIJD opnieuw gestart worden.
 15. Het tijdelijke kozijn kan dan verwijderd worden. Vandaar dat aan te raden is om met 30_3B_lege kozijn family.rfa family te werken, visueel is gelijk zichtbaar dat dit kozijn er niet bij hoort.
 16. Op dit kozijnenblad zijn alleen kozijnen geplaatst die ook daadwerkelijk gebruikt zijn in het model.
 17. De instellingen in de dialoogbox worden onthouden en dit is een XML bestand met de projectnaam die in dezelfde map als het project is opgeslagen.
 18. Als de kozijnenstaat is aangemaakt is er een vooraanzicht en de plattegrond van elk kozijn gegenereerd, mits beide dummy kozijnelementen worden geselecteerd. Door een beperking van Revit is het NIET mogelijk om de plattegrond met de buitenzijde naar beneden te projecteren! Vandaar de optie om alleen de aanzichten te genereren.
 19. Bij het updaten van de kozijnenstaat moet met het volgende rekening worden gehouden: Als een merk verdwenen is, dan is deze niet verdwenen uit de kozijnenstaat. Er wordt dan wel aangegeven dat er 0 aantallen aanwezig zijn, maar visueel bestaat de contour en maat nog wel.
 20. Wanneer handmatig een maatvoering aangepast is, zal deze niet meer automatisch mee updaten. In dit geval zult u deze maatvoering moeten verwijderen en vervolgens in de instellingen het vinkje bij Totaalmaat plaatsen aanzetten.