3B Isolatie-arcering

OMSCHRIJVING

In Revit kan het voorkomen dat de isolatie arcering in wanden niet mooi uitgelijnd is en dat u het in een bepaalde schaal correct wilt laten weergeven. Omdat dit handmatig bijna ondoenlijk is, biedt deze tool uitkomst.

 

WERKWIJZE

  1. Start het commando.
  2. De volgende dialoogbox wordt zichtbaar (e.e.a. kan er anders uitzien).
  3. Geef aan of het een Drafting of Model arcering is.
  4. Vul de gegevens in van dikte isolatie en de schaal.
  5. Geef de locatie op waar het bestand opgeslagen dient te worden. Dit pad kan het beste gewijzigd worden naar het bureau bibliotheek.
  6. Zijn de instellingen gereed, dan kan er gekozen worden voor Maak arcering.