3B Gereedschappen (10x)

3B Controle Gespiegeld

Dit commando is bedoeld om elementen een eigenschap te geven waaraan te zien of of het element gespiegeld is. Wanneer er geen selectie gemaakt is, zal eerst de selectie tool gestart worden. Selecteert men eerst een paar elementen, dan zal de tool uitgevoerd worden op de selectie. Met dit commando worden er twee shared parameters aangemaakt. De parameter ‘gespiegeld’ en ‘gespiegeld_tekst’ (mits niet aanwezig). Deze parameters geven aan of een element gespiegeld is of niet. Parameter ‘gespiegeld_tekst’ is instelbaar in de 3B instellingen. Dit kan bijv. “gesp” voor gespiegeld en “get” voor getekend zijn. Tevens is deze parameter te gebruiken in een label (tag). De parameter ‘gespiegeld’ is een ja/nee veld. Deze is te gebruiken in schedules.

 

Controle gespiegeld werkt ook in groups, echter is het belangrijk om te weten dat groups eerst ‘ungroupt‘ worden. Daarna wordt er weer een nieuwe group van gemaakt, hetgeen betekend dat dit voor revit een nieuw element is, dus een nieuwe ID krijgt!

In oudere versie van 3B werd ook al de parameter gespiegeld gebruikt echter is deze later gewijzigd van een tekst in een ja/nee parameter. Mocht u een project hebben waarin deze “oude” parameter nog zit, verwijder deze dan. Controle gespiegeld zal deze parameter opnieuw aanmaken.

 

 

3B-Hoek-Uitlezen

Met dit commando is het mogelijk om de hoek te bepalen van een constructief element (structural framing). Na het commando gestart te hebben dient men een constructief element te selecteren, waarna het volgende scherm verschijnt.

Hier kan gekozen worden om de waarde in de parameter hoek te stoppen.

 

 

3B Multitekst

Met deze tool kan een geplaatste tekst geselecteerd worden en eronder gelijk een nieuwe tekst geplaatst worden. Dit kan met teksten in plattegronden, aanzichten e.d. maar ook in Legends, bijvoorbeeld kozijnenstaat.

In het venster zoals hierboven weergegeven wordt kan de afstand ingegeven worden en vervolgens de tekst die erbij moet komen.
Ook is hier nog de mogelijkheid om een video te bekijken waarin het commando kort uitgelegd wordt.

 

 

3B Totaal Lijnlengte

Met dit commando kan de totale lengte van de geselecteerde Detail lines, Model lines, Area boundaries of Room seperationlines weergegeven worden. Aangezien Revit geen polylines kent, kan dit weer handig zijn voor bijv. het berekenen van vluchtlengtes.

 

 

3B Wanden Loskoppelen

Dit commando past de optie ‘disallow join’ toe op de geselecteerde wanden of alle wanden in het project.

 

WERKWIJZE

  1. Selecteer de wanden waar het commando op toegepast dient te worden.
  2. Start het commando WL.
  3. OF selecteer geen enkele wand en start het commando WL. (Nu zal de selectie tool gestart worden en kan men een selectie maken waarop deze bewerking moet worden toegepast).
  4. Na het loskoppelen zullen de wanden we op elkaar aangesloten worden, waarbij disallow join gewaarborgd blijft.

 

 

3B Isoleer elementen

Met deze tool kan een gemaakte selectie beter bekeken worden in een aparte view. Met deze tool kun je een gemaakte selectie apart op een eigen 3D view zetten, al dan niet geïsoleerd en gebruikmakend van een view template. Deze zijn in te stellen in de 3B instellingen.

 

 

3B Wanden splitsen

Deze tool ‘knipt’ samengestelde wanden op in losse bladen. Het werkt ook wanneer er kozijnen in de wand zitten. Voordeel is dat wanneer een project met spouwmuren getekend is, deze eenvoudig om te zetten is naar losse bladen. Tweede voordeel is dat je, zeker in VO, snel iets op kunt zetten in spouwmuren en dat in een later stadium eenvoudig kunt omzetten.

In het keuze menu zijn opties te kiezen die het best bij de situatie passen. Er kunnen situaties voorkomen waarbij wanden vreemd gedrag vertonen. Door opties te wijzigen kan het dan toch afgedwongen worden. Met name gebogen wanden vormen nogal eens problemen, vandaar dat deze uit te sluiten zijn.

 

 

3B Vloeren splitsen

Deze tool ‘knipt’ samengestelde vloeren op in losse lagen. Het werkt ook wanneer er openingen in de vloer zitten.

 

 

3B geometrie joiner

Deze functie voegt wanden, vloeren en daken van hetzelfde materiaal die los tegenelkaar aan geplaatst zijn samen zodat scheidingslijntjes wegvallen. Dit is vooral merkbaar in aanzichten.

 

 

Check open bestand oudere versie

Wanneer er een oud revit bestand geopend wordt zal dit dialoogscherm tevoorschijn komen. Men heeft nu de mogelijkheid om het converteren af te breken of door te laten gaan. Deze optie is in de 3B Instellingen op te geven.