3B Filled Regions

OMSCHRIJVING

3B Filled Region is een tool waarmee arceringen (Filled Regions) geplaatst kunnen worden op de boundary lines van Areas of Rooms.

 

WERKWIJZE

  1. Het commando starten.
  2. Selecteer waar de Filled regions aangemaakt dienen te worden (1). Dit kan op de Area plans zelf, die bij (2) geselecteerd worden, of verzameld worden op 1 plattegrond (2).
  3. Selecteer een of meerdere Areas en/of Rooms (2).
  4. Selecteer een arceringstype (filled region) (3).
  5. Kies OK en de Filled Regions worden geplaatst.

Let wel, de Filled regions zijn niet gekoppeld aan de areas/rooms, dus wanneer deze van vorm wijzigen, zullen de Filled regions niet mee veranderen.