3B Batch print

OMSCHRIJVING

3B Batch print is een tool waarmee alle aangemaakte bladen in één keer naar verschillende printers gestuurd kunnen worden. Ook is het mogelijk om de afdruk te versturen naar een PDF writer.

 

WERKWIJZE

 1. Het commando starten
 2. De volgende dialoogbox wordt zichtbaar (e.e.a. kan er anders uitzien).
 3. Aan de linkerzijde worden de aangemaakte views en sheets getoond.
 4. Links onderaan zit de mogelijkheid om te kiezen voor Views of Sheets.Als deze beide aangevinkt staan worden zowel Views als Sheets getoond.
 5. Aan de rechterzijde staan de aanwezige Windows printers.
 6. Vervolgens kan het aantal nog opgegeven worden. Standaard staat deze op 1.
 7. Een instelling ongedaan maken is mogelijk door de view of sheet te selecteren en vervolgens te kiezen voor geselecteerde regels ongedaan maken. Alle regels ongedaan maken doet dit voor alle aanwezige views en sheets.
 8. Kies voor printen om de printopdrachten uit te voeren. Als gekozen wordt voor Annuleren wordt de dialoogbox gesloten.
 9. Ook is hier nog de mogelijkheid om een video te bekijken waarin het commando kort uitgelegd wordt.

Werkwijze multisheet pdfs

Omdat Revit standaard niet voorzien is van een PDF print optie, zal er hiervoor software van derden geinstalleerd dienen te worden. Het is ondoenlijk voor ons om alle pdf writers te onderhouden, dus die hieronder beschreven werkwijze geldt voor PDFCreator.

 1. Zorg dat PDFCreator geinstalleerd is (te vinden op internet).
 2. Selecteer de bladen die geprint moeten worden.
 3. Kies printen en dan voor “Wachten-Verzamelen”.
 4. Kies Combineer alles (Het is ook mogelijk om hier eerst de volgorde van de bladen te bepalen, alvorens voor “Combineer alles” te kiezen).
 5. Kies voor afdrukken

Wat te doen wanneer er geen papierformaten bij de printer worden weergegeven (alleen Default).

 1. Ga naar de windows instellingen van de printer (Apparaten en printers -> Eigenschappen van printer).
 2. Ga naar Geavanceerd -> Standaardinstellingen -> Papier/Kwaliteit. Maak hier de benodigde papierformaten aan. Let goed op dat de naam begint met A, dus A1,A2 of A1_verlengd enz.